Back

Бъдещето на ДВГ

От: Радослав Ганев - 2024-03-09

Както възкликва шефът на Ферари:

“Добрата новина за нас като компания е, че наред с електрическите автомобили ще можем да продължим и с нашите автомобили с ДВГ (двигатели с вътрешно горене).”

Забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ приета миналата година влиза в сила 2035, с изключение на автомобили, чиито двигатели могат да работят единствено с е-гориво.

C3

Съотношение на емисиите в транспорта

След приемането на изключението Председателят на Зелените в ЕП, Тери Рейнке заявява:

„...Този театър става все по-абсурден. Германските либерали изглежда са забравили не само ангажимента си да се борят с изменението на климата, но и отговорността си да действат като надежден партньор в Брюксел...“

При изгарянето, въглеводородните е-горива отделят същото количество СО2 като фосилния бензин или дизел, но при производството им, от атмосферата се абсорбира СО2 и затова се считат неутрални за околната среда.

Понеже като химични съединения са напълно идентични с фосилния бензин или дизел, въглеводородните синтетични е-горива могат да се използват директно, без никакви конструктивни промени в ДВГ-то.

Доколко синтетичното е-гориво е неутрално зависи от електричеството, което се използва за производството му. Графиката по долу илюстрира, какъв трябва да е оптималният електрически микс за да има e-горивото предимство за околната среда пред фосилния аналог.

camels

Емисии на фосилни и е-горива

Както се вижда от графиката, производството на е-гориво има смисъл само с електричество добито от АЕЦ или възобновяеми източници.

Вероятно, е-горивата ще се наложат и в авиацията, особено за презокеанските полети, понеже не са необходими конструктивни промени в резервоарите и двигателите на въздухоплавателните средства. Настоящата логистика и инфраструктура за съхранение и зареждане по летищата също може да се използва без изменение.

Цената на е-горивото ще зависи най-вече от цената на електричеството, защото всичко останало необходимо за производството му, на практика се извлича от атмосферата и водата.

Поне до 2050-та по бензиностанциите ще се продават и настоящите фосилни горива, но в централните части на по-големите градове ще се обособяват зони за ултра ниски емисии, където автомобилите на фосилни горива ще се облагат с допълнителна такса. Хората ще имат възможност да експлоатират закупените до 2035 автомобили до края на жизнения им цикъл, който общоприето се счита около 15 години.

ПС: Преодоляването на съпротивата на Зелените и допускането на е-горивата е голяма победа за цивилизацията, особено за транспорта и най-вече за въздухоплаването и мореплаването, където адаптацията и внедряването на алтернативни горива като водорода може да се окаже прекомерно продължителен, труден и дори неосъществим процес за гражданската авиация.

London ultra low emission zone

International Transport Forum (ITF)

Article

Contact